Hl. Messe zum Pfingstfest

19. Mai 16:00 16:45
Ort
im St. Clemens Hospital (Gemeinde St. Clemens)

Intentionen: f.d. + Eheleute Tünnissen-Foese / f.d. + d. Fam. Krick-Funk-Jansen / f.d. + d. Fam. Richard Jansen